Alevi Örgütlerinden Alevilere Yapılan Hakaretlerle İlgili Ortak Kamuoyu Bildirisi

BASINA VE KAMUOYUNA
İnsanlık tarihi kadar eski olan ve var oldukları tüm dönemlere huzuru, barışı, kardeşliği ve eşitliği getirmeyi hedefleyen inançlar ve inanç sistemleri; her döneminde eşitsizliğe, düşmanlıklara ve savaşlara yol açtığı maalesef tarihsel bir gerçekliktir.
Geçmişten günümüze İnanç özgürlükleri, iktidarların adeta ellerinde bulundurdukları en önemli sosyal-toplumsal-siyasal silah olarak kullanılagelmiştir. İktidarlar tarihte çoğu kez inanç sistemlerini bir yönetim aygıtı olarak kullanmışlardır. Günümüzde emperyalist çıkarların, sömürdükleri ya da sömürmeyi hedefledikleri ülkeleri din/inanç sistemi üzerinden dizayn ettikleri açık gerçeklerdendir. Özellikle, içinde bulunduğumuz Ortadoğu ve genelde Müslüman coğrafya, emperyalistler tarafından açıkça mezhepler, tarikatlar, cemaatler, gerici parti ve örgütler üzerinden yeniden şekillendiriliyor ve sınırları yeniden oluşturuluyor.
Ülkemizin de içinde bulunduğu Ön Asya ve Ortadoğu tarih boyunca bu temelde katliamların yapıldığı, özellikle emperyalistlerin son tarihsel süreçlerde inanç ve inanç sistemleri üzerinden genleri ile en fazla oynandığı coğrafyadır.
680 yılında Hz. Muhammed’in torunu ve Hz. Ali’nin oğlu Hz.Hüseyin ve yarenleri Kerbela’da katledildiler.
Anadolu Coğrafyasında, çoğunluğu sosyo-ekonomik ve dini nedenlerle ortaya çıkan katliamlar arasında Şeyh Bedrettin’den Pir Sultanlara, derisi yüzülerek katledilen Hallac-ı Mansur’dan Baba İlyas ve Baba İshaklara, Seyit Nesimi’den Torlak Kemal ve Börklüce Mustafalara, Koçgiri’den Dersim’e, Maraş’tan Sivas’a, Gazi’den Gezi’ye hep yakılan Aleviler, Bektaşiler oldu.
Resmi Dinsel anlayışın dışında oluşan Alevilik İnanç Sistemi, İnsan Sevgisi üzerine kuruludur. “Ne Ararsan İnsanda ara” der, “Benim Kabem İnsandır” der. İnsanı incitmez. Her türlü ayrımcılığa karşıdır. Barıştan, dostluktan, hoşgörüden yana, bilime ve gelişime açıktır. Farklılıkları zenginlik olarak görür. Kendi dışındaki inançsal, dinsel, kültürel farklılıkları bir gerçeklik olarak görür ve saygı gösterir.
Tüm bunlarla beraber maalesef ötekileştirilen, yok sayılan, görmezden gelinen İnanç değerlerimize sürekli yapılan saldırılara dün ilimizde bir yenisi daha eklenmiştir.
Son günlerde yazılı basın ve sosyal medya vasıtasıyla Alevilere karşı sarf edilen hakaretler silsilesi, boyutunu arttırarak devam ediyor. Biz bu durumu, geçen yılın sonunda karşılaştığımız, maaşlı vaiz ve yazarların mesnetsiz ve hadsiz söylemlerinden bağımsız ele almıyoruz. Hukukun üstünlüğünün artık bir söylemden öteye gitmediği ülkemizde medya ünlülerinin açıkça nefret ve ayrımcılık suçu işlemekten geri durmadığı, açılan davaların sonuçlanmadığı, cezalandırmaların olmadığı bir ortamda, çeşitli şahısların da bu ünlülerin yolunu bu şekilde sürmesi de kaçınılmazdır.
Haklarımızı başta hukuk yolları olmak üzere aramaktan geri durmayacağız.
Körfez ilçesinde yaşayan –dilimiz insan demeye varmıyor ama, bir vatandaş sosyal medya mecrasında durmaksızın en ağır küfürlerde bulunmuştur. Bu vatandaşı, bu düşüncede olanları, gerekse bunlara göz yuman ve çanak tutanları da kınıyoruz. Bir topluluğa karşı işlenmiş bu ve benzeri suçların yasayla açıktan “nefret suçları” olarak tanımlanmasını ve bu tür suçları işleyenlerin ise ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını talep ediyoruz.
Toplumcu Şairimiz Hasan Hüseyin Korkmazgil,
“Kandan Kına Yakılır mı” şiirinde Yezid’e,
“kandan kına yakılır mı,
kandan kına bre Yezid” der ve ekler
“Sen yarını ne sanırsın
Yarın Vuran bre Yezid
Bu dünya da barınır mı.”
Evet,Kerbela’da şehit düşen Hüseyin’in duruşu bizlerin rehberidir. Bu duruştan vazgeçmeden eşit yurttaşlık temelindeki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, mücadelesine devam edeceğiz.
Kültürü ve inancında insan sevgisi, barış, kardeşlik ve eşitlikten başka bir şey barındırmayan Alevilik İnanç Sisteminin Temsilcileri olarak bu davanın takipçisi olacağız. Bu ülkede başta Sünni kardeşlerimiz olmak üzere, tüm inançlara mensup herkesle kardeşleşmeye devam edeceğiz. 10.02.2022
ALEVİ BEKTAŞI FEDARASYONU
ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
HACI BEKTAŞI VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
ALEVİ DERNEKLER FEDERASYONU
4
Beğen

 

Yorum Yap
0