Baha Sadık Akıner yazdı;Behçet Neçatigil

 

 

“Sevgileri yarınlara bıraktınız!” Böyle başlar Şiir’lerinden biri. Ve sonra oku oku doyamadığım(ız) dizeleri… Doyulur mu hiç Behçet NECATİGİL’e? Doyulur mu, Sevgi’yi taaa yüreğinde hissettiğin dizelerine?

Gün, Behçet NECATİGİL dostlar. Behçet NECATİGİL, 106 yaşında…

***

“Sevgileri yarınlara bıraktınız!
Çekingen, tutuk, saygılı!
Bütün yakınlarınız,
Sizi yanlış tanıdı…

Bitmeyen işler yüzünden.
(Siz böyle olsun istemezdiniz)
Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi.
Kalbinizi dolduran duygular,
Kalbinizde kaldı…

Siz geniş zamanlar umuyordunuz!
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
Yılların; telâşlarda, bu kadar çabuk
Geçeceği aklınıza gelmezdi…

Gizli bahçenizde,
Açan çiçekler vardı.
Gecelerde ve yalnız!
Vermeye az buldunuz
Yahut vaktiniz olmadı…”

***

106 yıl önce bugün, 16 Nisan 1906’da, İstanbul’da doğdu. 13 Aralık 1979’da da, yine İstanbul’da, 63 yaşında aramızdan ayrıldı Usta… Türk Edebiyatı’nın önemli Şair’lerinden… Sürekli yeniyi arayan yenilikçi yapısı, sorgulayan kalemi, gerek içeriksel gerekse de biçimsel anlamda geleneksel Şiir’in yanı sıra Batı Şiir’inden beslenen yönelimi, dönem dönem değişen üslup denemeleri ile modern Türk Şiir’inde önemli bir yere sahip olan Behçet NECATİGİL…

Herhangi bir siyasi ve edebi akıma yönelmeden sanatçı duruşunu korumuş bir Şair, bir fikir adamı… Behçet NECATİGİL’in Şiir’lerinde mutsuzluk ve hüzün egemendir. Fakat ondaki mutsuzluk, bilinen anlamından farklıdır. Büyük bir mutsuzluk değil, ‘sızı’ hâlinde etkisini gösteren, bitmeyecek gibi görünen ve ince, derin bir duygudur…

Mesela “Kirli Soru” adlı Şiir’inde buram buram hissedildiği gibi:

“İnce yüzünüzde üzgünce bir bakış!
Birden sizi gördüm,
Açtı arı doruklarda bir safran;
Durdum…

İlk sevgili güldü yitik anılardan!
Mutsuz, yalnız
Sessiz kınamanızı, utançlarda küçülmüş;
Aldım, geri döndüm…

Gelsem,
Siz yine orada mısınız?”

***

Yazar Erdal ÖZ şöyle anlatır Behçet NECATİGİL’i, Şiir’lerini ve kendi Şiir’lerini okuyuşunu:

“Bayılırdık onun şiir okuyuşuna… Küçük, kısık, adamsendeci bir sesle, sözcükleri ağzının bir kıyısından atar gibi, başını sözcüklerin akışına bırakıp savurarak, dizelerinde yarattığı o bağırmayan, alçakgönüllü, güzel sesi bula bula okurdu şiirlerini… O’nun şiirleri hep böyle okunmalı bence… Yazdığı şiirleri en güzel okuyan şairimiz belki de O’dur… Şiirine bu kadar yakışan bir okuyuşu bulan şairimiz azdır… NECATİGİL; belleğimde, yüreğimde, hep sıkılan, çekinen, utanan bir ses olarak kalmıştır şiirleriyle…”

Kızı Ayşe SARISAYIN da babasını anlattığı “Çok Şey Yarım Hâlâ” adlı anı kitabında, babası Behçet NECATİGİL için her şeyden önce Şiir’in geldiğini dile getirir:

“Evde çok sık yinelediği bir söz vardı: Önce şiir! Yaşamında önce şiir geliyordu, ardından her şey…”

Behçet NECATİGİL için önce Şiir vardı, evet… Çünkü her dizeyi kendi kurduğu ve içinde yaşadığı ‘dil evi’nden anlatıyordu. Kendine göre hayatı boyunca bu dil evinde bitmez tükenmez bir Şiir yolcuğu yaptı. Bunun için de O, aslında “Kelimelerin ve Şiir’in yolunda yürüyen bir abdal”dı…

Şiir’lerinden ve birçok Şair’i yetiştiren hikâyesinden öyle etkilendim ki Behçet NECATİGİL’in… Kendi hür irademle itiraf ediyorum: İlk Şiir kitabım olan “Aşk Aşk’ına”da yer alan “Ansızın!” adlı Şiir’imi… Hani şu dizeleri:

“Ansızın düşer ya aklına;
Ansızın,
Birden…

Gelir yakalar seni;
En alâkasız zamanında,
En alâkasız neden…

Dizlerinin bağı çözülür ya,
Nutkun tutulur hani…

Başlar keşke’lerin;
Dilin lâl olur,
İçin paramparça,
Yüreğin fırtına…

Çekilirsin bir kenara,
Ve…

Artık…

Suskunluk daima” olan Şiir’imi;

Bir sabah uyandığımda, gece boyu gördüğüm rüyânın ağır etkisiyle ve Usta’nın hep aklımdaki dizeleriyle; Behçet NECATİGİL’in, bir yarım akşamda yazdığı; eksik bırakılıp – tamamlanmamış, işte tam da o yarım zamanda hatırladığım… Hani şu dizeleri:

”Birden hatırlarsın,
O da seni,
Birden bazen…

Nerede,
Ne yapar şimdi?

Parlar bir özlem,
Anılar arasından…

Bu ‘akşam’ ne garip sözcük!
Sanki ilk duydum,
Yadırgıyorum…

Akşam…

Bilmem bulur muyum,
Yollara baksam?

Söner yangın birazdan,
Yatışır özlem…

Bir gün karşılaşırız.
Bir gün,
Bir yarım akşam…” olan; “Akşam” adlı Şiir’inden, aklımda kalan duygularla…

***

Evet; sabahtı! Ve özlemin ağır bastığı; buram buram üstüme sinen yalnızlığımda, olabildiğince duygulu bir ânımda yazdım… Belki hiç gelmeyecek özlenenin; gelmeyecek o günün, o yarım sabahında…

Mısralarında buram buram; aile, ev, ‘Yasak Aşk’lar, bunalım, ölüm, yalnızlık ve yokluğu – yoksunluğu hissettiğimiz Şiir’lerin Şair’i…

Orhan Veli’nin, Melih Cevdet’in, Ahmed ARİF’in ve daha birçok usta Şair’in yazındaşı, dostu – arkadaşı…

Muzaffer Tayyip USLU’nun ve dolaylı olarak Rüştü ONUR’un ve daha birçok Şiir yürekli Şair’lerin hocaları…

Her zaman hüzünlü ve kederli bakışlarıyla bilinen, bakışlarında insana hüznü – kederi hissettiren Usta Şair Behçet NECATİGİL, 106 yaşında…

“Oysa ölüler hatırlandıkça yaşarlar” diyor ya Türkan SAYLAN hani, “Tek ve Tek Başına” adlı kitabında… Böyle önemli insanları anmaya, anlamaya, anlatmaya devam etmek lazım ki; gelecek nesillerin belleklerinde yaşayadursun…

Hissettiğimizde ve Şiir’lerini okuyup andığımızda-anladığımızda; hatırladığımızda-hatırlattığımızda; yanımızda – yanı başımızda Behçet NECATİGİL…

Bize bakıyor oradan! Görmüyor musunuz? Tüm Şiir yüreklileri; sizi, bizi, hepimizi izliyor! Fark etmiyor musunuz? Yandan yandan, her zaman baktığı gibi; hüzünlü – kederli, kimi zaman hafifçe gülümseyerek, sanki araf’tan…

***

“Seni özlemek istemiyorum ben!
Ben, seni yaşamak istiyorum!
Seni her özlediğimde,
Sana bakmak istiyorum…

Ve seni,
Sende görmek sadece…”

Ruhun şad olsun Behçet NECATİGİL…

Anısına ve muhteşem üretimlerine saygıyla…