Danıştay itirazları reddetti;Polisin görüntü ve ses kaydını alma yasağı durduruldu

Kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen Emniyet genelgesinin yürütmesi kesin olarak durduruldu. Danıştay, İçişleri Bakanlığı ve Emniyetin itirazlarını reddetti.

Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu, kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen Emniyet genelgesine dair nihayi kararı verdi.

Genelgeye karşı Türkiye Gazeteciler Sendikasının (TGS) açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) karara itiraz etmişti. Danıştay, itirazları reddetti ve genelgenin yürütmesi kesin olarak durdurulmuş oldu.

#GAZETECİLİKENGELLENEMEZ

Kararı duyuran TGS, “Kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesi kesin olarak durduruldu. Danıştay, açtığımız davada İçişleri Bakanlığı ve EGM’nin itirazlarını reddetti. Basın hürdür sansür edilemez! #GazetecilikEngellenemez” paylaşımı yaptı.

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERE SINIRLAMA…

Danıştayın konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle yasa organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasa’ya uyarlılık bulunmamaktadır” denilmiş ve genelgenin yürütmesi durdurulmuştu.

Danıştayın bugün duyurulan kararında ise buna yönelik itirazlar da reddedilerek genelgenin yürütmesini kaldıran kesin karar verilmiş oldu. Kararda, itirazlara yönelik “… davalı idarelerce öne sürülen hususların kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Kaynak;Evrensel