Kadınlardan ırkçılığın ve göçmen düşmanlığının kışkırtılmasına tepki: Yan yanayız!

80’in üzerinde kadın örgütü ve 700’e yakın kadın, “Irkçılığın, ayrımcılığın, göçmen düşmanlığının ve körüklenen nefretin değil, göçmenlerin yanındayız” diyerek ortak bir açıklama yaptı.

Evrensel’de yer alan habere göre;Son dönemde mülteci ve göçmenlere yönelik ırkçı saldırı ve şoven tehditlerin özellikle “kadınların güvenliği” söylemi kullanılarak yaygınlaştırılmasına karşı çıkan 80’in üzerinde kadın örgütü ve 700’e yakın kadın, “Irkçılığın, ayrımcılığın, göçmen düşmanlığının ve körüklenen nefretin değil, göçmenlerin yanındayız” diyerek ortak bir açıklama yaptı.

Yurt içinden ve yurt dışından farklı kadın örgütlerinin, kadın platformlarının, emek ve meslek örgütlerinden, siyasi partilerden kadınların, göçmen kadın kuruluşları gibi çok sayıda kurum ve yüzlerce kadının imzaladığı açıklamada Türkiye’de son birkaç haftadır göçmenlere yönelen ırkçı, cinsiyetçi saldırılar ve şoven tehditlerin hızla yükseldiğine dikkat çekilerek “Zamanı ve mekanı teyit edilmemiş sosyal medya paylaşımlarıyla, öncesi ve sonrası kopuk videolarla nefret körüklendikçe durum boyut değiştiriyor ve tekil suçlara dair iddialar göçmenleri topyekün hedef göstermek için araçsallaştırılıyor. Bu tablo, halihazırda binbir türlü zorlukla boğuşan, iradeleri hiçe sayılan, siyasal iktidarın Avrupa Birliği ile yürüttüğü her müzakerede pazarlık unsuru haline getirilen mülteciler dahil olmak üzere statüsü fark etmeksizin tüm göçmenlerin yaşamlarını içinden çıkılmaz bir ayrımcılık ve şiddet döngüsüne hapsediyor” denildi.

SİYASET ESNAFLARI “KADINLARIN GÜVENLİĞİ” GEREKÇESİYLE IRKÇILIĞI KIŞKIRTIYOR

Göçmen düşmanlığını, ırkçılığı, nefreti ilke edinerek palazlanan, kadın ve LGBTİ+ düşmanlığı tescillenmiş siyaset esnaflarının “kadınların güvenliğine dair kaygıları” öne sürerek ırkçılıklarına meşruiyet zemini yaratmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Göçmenlerin ve mültecilerin hedef gösterilmesi, toplumun her kesiminde mevcut sosyoekonomik sorunlar karşısında biriken öfkenin yanlış yere kanalize edilmesinin ve siyasal iktidarın sorumluluğunun kamufle edilmesinin yöntemlerinden biri olarak işlev görüyor. Göç bir insan hakkıdır. Savaşın, yıkımın, emperyalist hayaller uğruna gerçekleştirilen katliamların, erkek şiddetinin, işsizliğin, ekonomik krizin asıl sorumluları gizlenirken, bu politikaların sonucunda içinde bırakıldıkları cendereden zorlukla kurtularak hayatta kalan göçmenler düşman haline getirilemez.”

“KADINLAR SAVAŞIN SONUÇLARINI EN AĞIR ŞEKİLDE YAŞIYOR”

“Biz kadınlar, savaş politikalarının sonuçlarını en ağır şekilde; ölerek, sevdiklerimizin ölümüne tanıklık ederek, yersiz yurtsuz kalarak; göç yollarında, geri gönderme merkezlerinde, sınırlarda, kamplarda, tacize, tecavüze, erkek şiddetine maruz bırakılarak, yoksullaşarak; fabrikalarda, atölyelerde ve bakım işleri için evlerde ucuz güvencesiz iş gücü haline getirilip sömürülerek yaşadık, yaşıyoruz.” denilen açıklamada, en temel haklara bile erişemeyen göçmen-mülteci kadın ve LGBTİ+’ların ırkçılık ve ayrımcılık nedeniyle maruz kaldıkları taciz, ayrımcılık, sömürü, tehdit, kötü muamele, fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve tüm boyutlarıyla erkek şiddeti karşısında herhangi bir makama başvurmaktan ve şikayetçi olmaktan büsbütün çekinir hale geldiğinin altı çizildi.

“ERKEK ŞİDDETİ, ERKEK EGEMENLİĞİNDEN BESLENİYOR”

Her savaşın, yükseltilen her düşmanca söylemin ve her tür ırkçı kalkışmanın; yabancı düşmanlığını, kadın düşmanlığını, transfobiyi, homofobiyi, nefreti, erkek şiddetini ve hak gasplarını tırmandırdığı vurgulanan açıklamada, “‘Buralı’ veya göçmen tüm kadınlar ve LGBTİ+’lar evlerde, sokaklarda, işyerlerinde, okullarda sıklıkla ‘en yakınımızdaki erkekler’ tarafından; tacize, tecavüze ve tüm boyutlarıyla sistematik erkek şiddetine maruz bırakılıyoruz. Fail ise evlerde babalar, kocalar, kardeşler, sevgililer, partnerler; işyerlerinde patronlar, ustabaşılar ya da birlikte çalıştığımız erkekler; mahallede komşu erkekler oluyor, ortak noktaları çoğunlukla yakınımızda olmaları. Hayatlarımızı hedef alan erkek şiddeti, ortak bir kaynaktan, erkek egemenliğinden besleniyor” denildi.

“GÖÇMEN SORUNU ‘KADINLARIN GÜVENLİĞİ’ ÜZERİNDEN TARTIŞILIRKEN ESAS SORUNLAR KONUŞULMUYOR”

Göçmenlere ilişkin olarak gündemdeki bazı tartışmaların “kadınların güvenliği” ekseninde yürütülürken sorunun kökeninin görmezden gelindiğini; her zaman olduğu gibi kadınlar ve LGBTİ+’lar için evleri, sokakları, toplu taşıma araçlarını ve tüm mekanları güvensiz hale getiren esas sorunların ve mücadele edilen koşulların konuşulmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Devletin cezasızlık politikasını uygulayan erkek yargı eliyle şiddet failleri aklanıp şiddete maruz bırakılanlar suçlanırken, aynı mahkemelerde hayatlarını savunan kadınlar üst sınırlardan en ağır cezalarla yargılanıyor. Boşanmalar zorlaştırılıp nafaka hakkına göz dikilirken kadınlar içinde yaşadıkları şiddet sarmalına mahkum ediliyor. Çocuk istismarına evlilik koşuluyla af getirilerek failleri aklamak için Meclise önergeler yağdırılıyor, çocuğun rıza yaşı tartışmaya açılarak istismarı yasalaştırmak için fırsat kollanıyor. LGBTİ+’lar hedef gösterilip nefret yükselirken eğitim, sağlık, barınma ve çalışma haklarına erişmeleri imkansız hale getiriliyor. İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekilerek kazanılmış haklarımız gasbediliyor. Sınır dışı edilme riski olan göçmen-mülteci kadınlara ve LGBTİ+’lara statü sağlayıp geri göndermeme güvencesi sunan sözleşmenin yürürlükte olmadığı koşullarda hak ihlallerine karşı başvuru mekanizmalarına erişim imkansız hale geliyor. Koruyucu-önleyici hiçbir tedbir alınmıyor, yasal düzenlemeler uygulanmıyor.”

“BİRLİKTE YAŞIYORUZ, BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Göçmenleri taciz, tecavüz, istismar ve şiddet faili olarak işaretleyerek hedef gösteren ve yaşananların göçmen ve mültecilerin yarattığı sorunlar olarak tarifleyen ikiyüzlülüğün teşhir edildiği ifade edilen açıklamada, “Zira söz konusu ikiyüzlülük, maruz bırakıldığımız sistematik erkek şiddetinin esas nedeni olan erkek egemen sistemi görmezden geliyor ve eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam mücadelemize karşı yürütülen saldırganlığın ayrılmaz bir halkasını oluşturuyor. Irkçılığa, göçmen ve mülteci düşmanlığına, nefrete geçit vermeden; bedenlerimize, haklarımıza, hayatlarımıza sahip çıkarak hep birlikte özgür, eşit, şiddetsiz bir gelecek inşa etme umudumuzu talan etmeye yönelik bu saldırılara karşı göçmenlerin yanındayız, yan yanayız.  Biz varız! Buradayız. Birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz” denildi.

İMZACI KURUMLAR

Adana Kadın Platformu – Almanya Göcmen Kadınlar Birliği – Antakya Kadın Dayanışması – Antalya Feminist Kolektif – Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği – Anti-Kapitalist Kadınlar – Aydın Kadın Dayanışma Platformu – BEKEV – BEKSAV Kadın Meclisi – Bornova Kadın Dayanışma Derneği – Bursa Kadın Platformu – Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Komisyonu – DAB Kadın Meclisi – DBP Kadın Meclisi – Defne Kadın Emeği Derneği – Demokrasi İçin Hukukçular – Demokratik Kadın Hareketi – Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği – Devrimci Aleviler Birliği Kadın Meclisi – DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu – Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi – Ekmek ve Gül – Emek Partili Kadınlar – Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği – Eskişehir Demokratik Kadın Platformu – Eskişehir Kadın Dayanışma – FeminAmfi – Feminist Kurtuluş Hareketi – Feminist Vesvese – feministvesvese.com – Foça Barış Kadınları İnisiyatifi – Gaziantep Kadın Platformu – Göcmen Kadınlar Birliği Göppingen – Göçmen Kadınlar Birliği Frankfurt – Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Derneği Evi – Halkevci Kadınlar – HDK Kadın Meclisi – HDP Kadın Meclisleri – İmece Ev İşçileri Sendikası – İstanbul Feminist Enstitü – İzmir Kadın Platformu – Kadın Dayanışması – Kadın İşçi – Kadın Meclisleri – Kadın Savunma Ağı  Kadın Zamanı Derneği – Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği – Kadınlar Birlikte Güçlü- Kadınlar Direnişte – Kadınların Kurtuluşu- Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği – KESK Kadın Meclisi – Kırkyama Kadın Dayanışması – Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği – Kocaeli Kadın Platformu – Kocaeli Üniversitesi Ekmek ve Gül Kadını Çalışmaları Topluluğu – Koza Kadın Derneği – Maltepeli Kadınlar – Mardin Sahmaran Kadın Platformu – Migrantinnenverein Karlsruhe e.V. – Mor Dayanışma – Mor İzleme – Mor Sarmaşık – ÖHD Kadın Komisyonu – Özgürlük için Hukukçular Derneği Kadın Komisyonu – Puduhepa e. V Dayanışma İçin Kadın İnisiyatifi – Rosa Kadın Derneği – Sosyalist Kadın Hareketi – Sosyalist Kadın Meclisleri – Star Kadın Derneği – TJA- Özgür Kadın Hareketi – TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu- Toplumsal Hukuk Kadın- TTB Kadın Kolu- Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu – Türkiye İşçi Partili Kadınlar – Uluslararasi Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği – Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi – Yeni Demokrat Kadın – Yeni Kadın Dünyası – Yeşil Sol Kadın Meclisi – Yoğurtçu Kadın Forumu

İMZACI KADINLARIN LİSTESİ

Abir Naeseh – Ada Ümmühan Köse – Adalet Kaya – Alara Yılmaz – Alev Elmas – Alev İlbay – Alev Ok – Aleyna Bayram – Anjel Dikme – Arife Çınar – Aryen Turan – Arzu Demir – Arzu Filiz Güngör – Aslı Odman – Aslı Takanay – Aslıhan Kahraman Eren – Asli Telli – Asya Erdal – Ayça N. Ermeğan – Ayfer Akmugan – Ayfer Demirel – Aygul Erce – Ayla Türksoy – Aylan Sağlam – Aylin Aker – Aynur Özuğurlu – Ayse Budak – Ayse Gözen – Ayse Yetmen- Aysel Bars – Aysun Gençtanır – Ayşe Amasyalı Demir – Ayşe Bektaş – Ayşe Berfin Türkmen – Ayşe Berktay – Ayşe Çelik – Ayşe Düzkan – Ayşe Erçetin Erkoç – Ayşe Girgin – Ayşe Lucie Batur – Ayşe Özüm Aral – Ayşe Panuş – Ayşe Toksöz – Ayşe Turkay Yiğit – Ayşe Yolageldili – Ayşegül Adalı – Ayşegül Başar – Ayşegül Devecioğlu – Ayşegül Kanat – Ayşegül Kaya – Ayşen Dönmez – Ayşen Şahin – Ayten Çıbık – Aytül Uçar – Aytüzün  Kınık – Azize Adıgüzel – Bağdat Elvan Yolcu – Bahar Ermiş – Bahar Özer – Bahise Pirim – Bahriye Kabadayı – Balım İdil Deniz – Banu Binbaş – Banu Can – Banu Güveren Aslan – Banu Servetoğlu – Başak Salihler Gülbir – Başak Yıldırım – Başak Zengin – Batıgül Tunç – Bediz Sel – Behice Çağlar – Belgin Işık – Belgin Koç – Bengi Selvi-Lamb – Berivan Akbey – Berivan Doğan – Berivan Sert – Berrin Sönmez – Besriye Tekgür – Beyhan Demir – Beyza Bilal – Beyza Metin – Bilge Aydın – Bilge Çoker – Bingöl Elmas – Binnaz Toprak – Birsel Tutuş – Burcu Ersoy – Burcu Özaydın  – Buse Üçer – Büşra Kaplan – Canan Calagan – Canan Kaplan – Canan Kebenç – Canan Limnili – Cansu Çeboğlu – Cavidan Soykan – Cennet Nurdan Parlak  – Ceren Acer – Ceren Barış – Ceren Kalay Eken – Ceren Şengül – Cevahir Coşkun  – Cevriye Aydın – Cevriye Aydın  – Ceyda Tutan – Çağla Akdere – Çağla Oflas – Çağla Yolaşan – Çağlayan Barın – Çiğdem Altıntaş – Çiğdem Özbaş – Çiğdem Özbaş – Çiğdem Şimşek – Çilem Küçükkeleş – Damla Eroğlu – Damla İrican – Deborah Semel Demirtaş – Delal Demirkol – Deniz Çetin – Deniz Demirkent – Deniz Devrim Dede – Deniz Esendeniz Aslan – Deniz Maran Salihoğlu – Deniz Şensöz – Derya Aksakallı – Derya Batmaz – Derya Emrem – Derya Saadet – Derya Şimşek – Derya Ülker – Devrim Avcı Özkurt – Didem Danış – Didem Nur Acabey – Dilan Engin – Dilan Karaman – Dilan Kaya – Dilara Çoban – Dilek Çilingir – Dilek Daplan – Dilek Gökçin – Dilek Güzel – Dilek Hattatoğlu – Dilek Sevgi Ataç – Dirayet Dilan Taşdemir – Diren Elif Vurgun – Döne Gevher – Dünya Emrem – Düşün Altuntaş – Ebrar Uz – Ebru Atakan Öztatar – Ebru Aykut – Ebru Beşe – Ebru Demirtepe – Ebru İntibay – Ebru Özel – Ebru Simeklioğlu – Ebru Sönmez – Ebru Şahin – Ebru Yıldırım – Ece Ayhan – Ecem Ozturk – Ekin Deniz Savrum – Ekin Mukul – Eleni Diker – Elif – Elif Aytaç – Elif Demirtaş – Elif Durmaz – Elif Ekin Saltık – Elif Ergezen – Elif Ertekin – Elif Kırteke – Elif Özer – Elif Sinem Arıkan – Elif Turgay Altun – Elif Üçerli – Elif Yetigin – Emine Akbaba – Emine Dayıoğlu – Emine Kahraman – Emine Kaplan – Emine Koç – Emine Uşaklıgil – Emis Kucukarslan – Esen Ocak – Esengül Demir – Esmer Özer – Esmeray Yogun – Esra Erel – Esra Eylül Yantemur – Esra Hızal – Esra Koç  – Esra Mungan – Esra Salmanlı – Esra Sarıdaş – Esra Şener – Esra Varhan – Evin Konuk – Eylem Ateş – Eylem Miryan – Eylem Sarıoğlu Aslandoğan – Eylem Yılmaz – Eylül Sude Sözütek – Ezgi Belhan Karadeniz – Ezgi Bozdağ – Ezgi Karakuş – Ezgi Önalan – Ezgi Taş – Fatma Argın Taşkale – Fatma Aytaç – Fatma Bayram – Fatma Binici – Fatma Kaya – Fatma Küçük  -Fatma Mefkure Budak – Fatma Nur Günbeyi – Fatma Sağlam – Fatma Topaloğlu – Fatmagül Berktay – Fazilet Taştan – Feras Alhamza – Feray  Mertoğlu – Feray Korkmaz – Ferda Önen – Ferhan Pınar Ekin – Feride Eralp – Feryal Saygılıgil – Fevziye Ünal – Feyha Karslı – Fidan Eroğlu – Figen Küçüksezer – Figen Ovat – Filiz Kerestecioğlu – Firdes Can Boztemir – Fulya Alikoç – Fulya Dağlı – Funda Ekin – Füsun Ertuğ – Gamze Atuğ – Gamze Avcı – Gamze Gökoğlu Şimşek – Gamze Karadağ – Gamze Özkök – Gamzegül Kızılcık Aykanat – Gazal Bayram – Gelengül Kaplan – Gizem Coşkun – Gizem Özçimen – Gökçe  Daş – Gönül Adıbelli – Gönül Bektaş – Gönül Korkmaz – Gönül Kural Şimşek – Gönül Turhan – Gözde Meydan – Gulistan Aydın – Guney Levi – Gül Büyükbeşe – Gül Büyükbeşe – Gül Erdoğan – Gülay Alkan – Gülay Gün Bilici – Gülay Sezer – Gülcan Şahin – Gülcan Yaldızlı – Gülden Aykanat – Gülendem Özdemir – Güleren Eren – Gülgün Ağabeyoğlu – Gülhan Kaya – Gülistan Kılıç Koçyiğit – Güliz Sağlam – Gülizar İpek Bilek – Gülnur Acar Savran – Gülnur Aksop – Gülser Kayır – Gülseren  Tural – Gülseren Demir – Gülseren Onanç – Gülseren Pusatlıoğlu – Gülseren Yılmaz – Gülseven Deniz – Gülsever Turgal – Gülsüm Ağaoğlu – Gülşah Kaya – Gülşin Ketenci – Gültan Ergün – Gülten Sönmez Seber – Gülyeter Aktepe – Güneş Yılmaz Baştuğ – H. Okyar – Hacer Ansal – Hacer Filiz Orhan – Hacer Yeşilçay – Hadice Korkut – Hafize Suzan Şahin – Hamide Öğüt – Hamiyet Şabudak – Hande Sakarya – Hanife Çiftçi – Harika Günay Karataş – Hatayi Al – Hatıra Topaklı – Hatice Demir – Hatice Güzel – Hatice Korkmaz – Hatice Ödemiş – Hatice Polat – Havin Ölmez – Havva Mese – Hayriye Buse Bergamalı – Hazal Azeri – Hediye Ölmez – Helin Bingöl – Heliz Abi – Herdem Köse – Heval Türkmen Günay – Heval Yıldız Karasu – Hilal Civil Bakır – Hilal Gençay – Hülya Ağ – Hülya Akpınar – Hülya Gacar – Hülya Kavuk – Hülya Oğuz – Hülya Osmanağaoğlu – Hülya Toygar – Hüseyin Kaya – Irmak Saraç – Ismahan Simge Sarı – Işık Gencay – Işıl Karababa – Işılay Demirtaş Demirel – İlayda Doğa Karaman – İlayda Naz Karataş – İlke Işık – İnci Bacacı – İpek Yaman – İrem Deniz Adalı – İrem Naz Çelik – İrem Özdemir – Jana Bitar – Jeyan Aslan – Jini Güneş – Kadriye Darıcı – Kadriye Tuğcu – Kamile Dinçsoy  – Kandilli Mehtap – Kardelen Başak – Kayane Gavrilof – Kazım Gündoğan – Kübra Elçin Altun – Kübra Kurtoğlu – Lale Bakırezer – Latife Akyuz – Latife Demirci Kahya – Latife Doğan – Leyla Aygün – Leyla Han Tüzel – Leyla Şen – Mahinur Kolçak – Mahinur Şahbaz – Maile Evin Ariç – Makbule Altıntaş – Mariam Haddad – Mediha Yüksel – Mediha Gülenç – Mehtap Okuyan – Melahat Çakır – Melek Atasoy – Melek Çilingir – Melis Tantan – Meltem Cansever – Meltem Günbeği – Meltem Oral – Menal Muhammed – Meral Çakıcı – Meriç Eyüboğlu – Merve Arbaç – Merve Bengisu Karataş – Merve Karamolla – Merve Şatır – Meryem Betül Topkaya – Meryem Güneş – Meyil Adresim Budur – Mine Şirin – Mukaddes Akdeniz – Mukaddes Işık – Müge Ataç – Müge Yamanyılmaz – Müjde Akın – Nacişko – Nahide Yavuz – Nalan Çelik – Nalan Mumcu – Nazan Karasönmez – Nazan Üstündağ – Nazire Gülenay – Nazlı Evrim Şerifoğlu – Nazlıcan Çelik – Nebiye Merttürk – Necla Türemen – Nefise Sormageç – Nejla Kurul – Nejla Okyay – Nejla Osseiran – Nergiz Ovacık – Nermin Sınar – Neslihan Gülel – Neşe Aytaç – Neşe Özgen – Nevin Aytekin – Nevin Erdoğmus – Nevin Kamilağaoğlu – Nevra Akdemir – Nevruz Tuğçe Özçelik – Neziha Eken – Nigar Duru – Nihal Kocabay – Nil Mutluer – Nilay Külege – Nilay Tıraş – Nilgün Aşkar – Nilgün Eser – Nilgün Kıvırcık – Nilgün Yurdalan – Nilsu Çeboğlu – Nilüfer Bulut – Nilüfer Sayılan – Nilüfer Turan – Nur Bekata Mardin – Nur Helwani – Nuran Aydın – Nuran Gezer – Nuran Yüce – Nuray Karadağ – Nuray Kaya – Nuray Öztürk – Nurdan Kılıç – Nurgül Çetinkaya – Nurgül Sarı – Nurhayat Özkan – Nuriye Aydemir – Nuriye Yılmaz – Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu – Nurşat Yeşil – Nurşen Sönmez – Nurten Demirbaş – Olgu Esmer – Oya Ersoy – Öykü Çakmak – Öykü Tepe – Özge Genç – Özge Ozan – Özgül Kapdan – Özgül Saki – Özgür Sevgi Göral – Özgür Tuğsuz Güzel – Özlem Altuntaş – Özlem Damla Arık – Özlem Kortel Alikoç – Özlem Mansuroğlu – Özlem Saldamlı Özatakan – Öznur Özağaç – Öznur Subaşı – Özüm Keskin – Özüm Vurgun – Pakize Sinemillioğlu – Pedriye Mutlu – Pelin Çakır – Pelin Sener – Pervin Şahin – Pınar Bekdemir – Pınar Ömeroğlu – Piruze Ediş – Ragibe Kutsal – Rahime İldemir Bayrak – Raife Camcı – Refika Çakıllık – Refika Korkmaz – Rengin Ergül – Rim Elşarki – Rojda Aloğlu – Rojda Yıldırım – Rola Bitar – Roza Kahya – Rozerin Ateş – Rüya Kurtuluş – Saba Okur – Safaa Alsharki – Sahibe Yanardağ – Saide Deliduman – Sakine Boynueğri – Sakine Doğan – Sanem Öztürk – Saniye Köse – Saniye Seçgin – Sare Öztürk – Sarya Arîn – Seda Uçar – Seda Uçar – Seda Yelbuğa – Seher Aksel – Seher Cevheroğlu – Seher Özalp – Selda İlgöz – Selda Uyğul – Selma Esen – Selvi Tunç – Semiha Ari – Semra Karadağ – Semra Somersan – Sena Çiçekli – Serap Baysal – Serap Dalkılıç – Serap Güre – Serap Şahin Alaybey – Sermin Danışman – Serpil Argın – Serpil Kemalbay – Serra Akcan – Sevcan Çamlıdağ – Sevcan Dündar – Sevda Karaca – Sevda Köksoy Küey – Sevgi Binbir – Sevgi Boran – Sevgi Çifter – Sevil Öcal – Sevilay Özkurt – Sevim Korkmaz Dinç – Sevtap Akdağ – Sezen Özkan – Sezen Yılmaz – Sibel Gündüz Koca – Sibel Mercan – Sibel Tekin – Simge Yardım – Sinejan Kut – Sinejan Kut – Sinem Coşkun – Songül Argünağa – Songül Beydilli – Songül Saki – Songül Soytürk – Suna Güleç – Suna Turan – Suna Yılmaz – Suzan Demir – Suzan Kotay – Sümeyye Yeşil – Şahide Ağaoğlu – Şahika Hancı – Şahinder Bayram – Şakire Şeyda Ataş – Şaneşin Aydın – Şaziye Önalan – Şebnem Ungan – Şehbal Şenyurt Arınlı – Şehlem Kaçar – Şenay Çöte – Şerife Akyürek – Şermin Kanat – Şermin Meriç Yapar – Şevin Kaya – Şeyda Akpınar – Şükran Güleç Barutçu – Şükran İrençin – Şükran Kablan Yeşil – Şükran Şakir – Tahsine Saran – Tanya Güyük – Tanyel Süzer – Tebessüm Yılmaz – Tugba Baykal – Tuğba Kıratlı – Tuğba Yılmaz – Tuğçe Canbolat – Tuğçe Ceylan – Tuğçe Kızıldemir – Tuna Oymak – Tülay Devrim Kılınç – Tülay Kınık – Tülin Çokdeğerli – Tülin Semayiş – Tülin Tümer – Umut Karakuş – Ülkü Güney – Vedia Yeşim Bayanoğlu – Victoria Yasemin Tümis – Walaa Aldeırı – Yağmur Apa – Yağmur Aydoğdu – Yağmur Karan – Yağmur Yurtsever – Yaprak Zihniığlu – Yasemin Mirik – Yasemin Özgün – Yelda Emek – Yelda Koçak – Yeşim Şahin – Yeter Balkozak – Yıldız İmrek – Yıldız İmrek – Yıldız Önen – Yurdakul Karacimen – Yücel Eren – Zehra F. Kabasakal Arat – Zehra Karahan – Zehra Sude Karataş – Zehra Şenoğuz – Zekiye Baran – Zeliha Altuntaş – Zeliha Ilpars – Zeliha Karınca – Zerrin Oglagu – Zerrin Şenyıl Kale – Zeynep – Zeynep Akçakaya – Zeynep Benli – Zeynep Bilgin – Zeynep Ekin  – Zeynep Kaşlı – Zeynep Kıvılcım – Zeynep Reyşen – Zeynep Şan – Zeynep Tağtekin – Ziynet Özçelik – Zozan Cengiz – Zöhre Dalkıran – Zuhal Kaygısız – Züleyha Gülüm