Kayyumlara yasa zırhı geliyor

Devlet memuru statüsünde olmadığı halde TMSF bünyesinde yer alan şirketlere atanan bürokratlara dokunulmazlık getiriliyor. Memurlar ile kayyumlar, İzinsiz yargılanamayacak.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre düzenleme, devlet memuru olmamasına rağmen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki şirketlerin iflas idare memurları, tasfiye memurları ve kayyumlarla TMSF bürokratlarına dokunulmazlık zırhı getiriyor. Teklifin Genel Kurul’da mevcut haliyle yasalaşması durumunda, TMSF bünyesinde yer alan ve satış iddialarının merkezinde yer alan şirketlere atanan bürokratlar, izin alınmadan yargılanamayacak ve ortaya çıkan zararı da kamu üstlenecek.

MUHALEFETTEN ŞERH

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun muhalif üyeleri, kanun teklifine Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. CHP tarafından hazırlanan muhalefet şerhinde, “Maddenin değiştirilmeden önceki halinde, haksız yere ödenmiş olan paraların ilgililerinden ‘talep edileceği’ belirtilmektedir. Bu düzenleme ile TMSF kurul üye, görevli ve bazı işlemler için görevlendirilen iflas idare memurları, tasfiye memurları ve kayyımlara ilave koruma getirilmesini uygun bulmamaktayız” ifadelerine yer verildi.

BANK ASYA KAYYUMLARI

HDP tarafından kaleme alınan muhalefet şerhinde ise TMSF’nin yandaş bürokratlar için “arpalık” haline geldiği kaydedildi. Özellikle Bank Asya kayyumlarının dokunulmaz hale getirilmek istendiği kaydedilen muhalefet şerhinde, şu ifadelere yer verildi:

“TMSF’de görevli bir kişinin kusuru nedeniyle ortaya çıkan zararın, mahkeme kararıyla zarardan sorumlu kişiden talep edildiği durumlarda, sorumlular yükümlülük altında kalıyordu. Bu düzenlemeyle mahkeme kararı da olsa Fon bünyesindeki söz konusu sorumlu kişiye bu söz konusu zararın ödettirilemeyebileceği, yani kurumun kendisinin üstlenebileceği düzenlemesi getirilmek istenmektedir.”

FON DEĞİL ÇİFTLİK

Bürokratların dokunulmazlık zırhı ile donatılmak istendiği fonlardaki usulsüz işlemler, Sayıştay’ın denetim raporlarında da yer aldı. Sayıştay’ın TMSF hakkında hazırladığı düzenlilik denetim raporunda, yaptırımsız kalan bu işlemlerden bazıları şöyle anlatıldı:

TMSF, 2016 yılında Ticari ve İktisadi Bütünlük ihalesinden (TİB) elde ettiği gelirle, Fon’a borçlu grup bünyesinde bulunan ancak söz konusu TİB kapsamında bulunmayan, aynı zamanda Fon’un yönetim ve denetiminde de yer almayan Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin 1 milyon 283 TL tutarındaki kamu borcu taksitini ödedi. Sayıştay bu tespite 2016, 2019 yılları arasındaki raporlarında yer vermesine rağmen TMSF tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadı.

TMSF, Fon’un yönetim ve denetiminde bulunmayan borçlu grup şirketlerinin yapılandırılmış kamu borçları ile bir bankaya olan borcu için Fon hesaplarında bekleyen tutarlardan toplam 196,6 milyon TL ve 8,3 milyon sterlin aktardı. Bu hatalı uygulama için de düzeltici bir işleme imza atılmadı.

TMSF’ye devredilen bir bankanın hakim ortağı olan grubun borcu, 116,3 milyon dolar eksik hesapladı. Bu işlem için herhangi bir yaptırımda bulunulmadı.

TMSF personeli ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması amacıyla Fon bütçesinden SGK’ye sosyal güvenlik ve sağlık primi ödenmesine rağmen, bunların tedavi ve ilaç giderleri için Fon bütçesinden, 2012-2020 döneminde toplam 14,6 milyon TL ödeme yapıldı.