Laikliğe Çağrı Birlikteliği’nden din eğitimi uyarısı: Tarikatlara yol açılıyor.

Laikliğe Çağrı Birlikteliği’nden TBMM’deki partilere ‘din eğitimi’ uyarısı: Tarikatlara yol açılıyor.

Çok sayıda demokratik kitle örgütü ile aydınları çatısı altında toplayan Laikliğe Çağrı Birlikteliği, TBMM’de yer alan partilere, anayasaya aykırı olan Diyanet Akademisi Yasası ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü görevlerini genişleten kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürmeleri yönünde bir bildirgeyi kamuoyuna duyurdu.

Cumhuriyet Gazetesinden Işık Kansu’nun haberine göre,

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın giderek dayandığı anayasa hükümleriyle çatışan bir kurum haline getirildiğinin altı çizilen bildirgede, “Cumhuriyet’in bir kurumu olarak kurulmuş olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uzunca bir süredir varlık nedeni dışında görevlerle donatılması ve giderek bir şeyhülislamlık mercii haline gelmiş olması hiç kuşkusuz ki anayasanın, en başta laiklik olmak üzere, değiştirilemez hükümleriyle aykırılık yaratmaktadır” denildi.

Laikliğe Çağrı Birlikteliği, anayasayı ve hukuku hiçe sayarak hareket eden iktidardaki partinin, “Diyanet Akademisi” adını verdiği kurumun gerçekte medrese olduğunun bilinmesi gerektiğine dikkat çekilerek şu uyarılarda bulunuldu:

– Ülkemizde tarikat ve cemaatlerce işletilen onlarca sıbyan mektebi ve medrese bu düzenlemelerle yasal ve meşru hale getirilmeye çalışılmaktadır.

– Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün görevlerinin genişletilmesi ile Anayasa’ya aykırı olan tarikat ve cemaatlerin bütün eğitim sistemine dahil edilmesinin yolu açılmak istenmektedir.

– Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmezi, demokrasinin de anayasanın değiştirilemez ilkelerinden olduğunu, ancak laiklik ilkesinin bütün bunların teminatı olduğunu bir kez daha hatırlatarak: Anayasanın değiştirilemez hükümlerinin korunması, aykırılıkların artarak sürmemesi, Atatürk ilke ve devrimlerinin, demokratik ve laik Cumhuriyetin hukuk ve demokrasi yoluyla korunması için, TBMM’de yer alan siyasi partilere görevlerini hatırlatıyor, anayasanın üstünlüğünü ve değiştirilemez hükümlerini gözeterek, 7383 sayılı Yasa ve 98 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için AYM’ye başvuruda bulunmaya çağırıyoruz.