Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2021 Yılı Hak İhlalleri Raporu Yayınlandı

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan “Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2021 Yılı Hak İhlalleri Raporu’na” göre İHD İstanbul Şubesi’ne 2021 yılında 39 farklı cezaevinden toplam 326 başvuru yapılmıştır. Bu başvurular sonucunda 6 bin 222 adet ihlal tespit edilmiştir. Bu ihlallerin çoğunlukla işkence-kötü muamele ve sağlık hakkı alanında gerçekleştirildiği görülmektedir. Marmara Bölgesi hapishanelerinde en az 1605 işkence-kötü muamele ihlali yaşanırken, 1079’da sağlık hakkı ihlali yaşanmıştır.