Pirsultan Abdal Derneği’inden Kamuoyuna Çağrı

BASINA VE KAMUOYUNA
Pir Sultan Abdal örgütlülüğü, her türden ırkçılığa ve gericiliğe karşı 34 yıldan bu yana kurumsal olarak mücadelesini sürdürmektedir.
Örgüt tarihimiz, dinci ve ırkçı faşizme, siyasal islama ve asimilasyona karşı verdiğimiz kesintisiz mücadele ile doludur. Bu mücadele süreci ise istisnasız onbinlerce üyemizin onurudur.
Bugün de değişen bir durum yok. Zira siyasal islam partisi AKP, okullarda zorla din dersini dayatmaya ısrarla devam ederken, Aleviliğin kuşaklara aktarılması önünde çok büyük tehdit olan bu adımı, ana okulu çocuklarına kadar taşımaya hazırlanıyor.
Kabinesinde tek Alevi bakan olmayan, Alevilerin devletin kolluk güçlerinde ve üst düzey yönetiminde olmasına asla izin vermeyen, sınavlarda yüksek not alsa dahi mülakatlarında eleyen, Madımak katili Ahmet Turan Kılıç’ı affeden Akp’nin , Antep’de Cemevi açılışı yapması Alevilere yönelik iki yüzlü politikanın en net göstergesidir. Akp’nin 20 yıldır yürüttüğü Alevi politikası bize gösteriyor ki asimilasyon süreci bu kez Din dersleri ile anaokullarında yaşatılmaya başlanacak.
Biz Alevilerin Hak mücadelesindeki en önemli gündemi bu olmalıdır.
Pir Sultan örgütlülüğü olarak biliyoruz ki; Bütün bu politikaların uygulayıcısı olan Diyanet İşleri başkanlığı, ülkemizde gericiliğin ve kötülüğün merkezlerinin başında gelmektedir.
Bu bağlamda PSAKD’nin asıl hedefi Diyanet İşleri Başkanlığının kapatılmasıdır.
Bilindiği gibi aralık ayı başlarında toplanan Millî Eğitim Şurası, okul öncesi eğitim dönemindeki 4-6 yaş arası çocuklar için zorunlu din dersi eğitimini tavsiye eden bir kararı bildirmişti.
PSAKD’nin 22-23 Ocak’ta yapılan danışma kurulunda; Alevi kurumlarının ve Demokrasi güçlerinin bu karara tepki olarak ortaklaşa düzenlediği imza kampanyasına ,tüm şubelerimiz ile aktif olarak destek verme kararı alınmıştır!
Kamuoyuna duyurulur…
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAPATILSIN .!
ZORUNLU-ZORUNSUZ DİN DERSLERİNE HAYIR.!
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ