Tarım, hayvancılık ve gıda alanında faaliyet yürüten sendikalar, meslek odaları ve çeşitli kuruluşlar Tarım Platformu’nu kurdu

Tarım, hayvancılık ve gıda alanında faaliyet yürüten sendikalar, meslek odaları ve çeşitli kuruluşlar Tarım Platformu’nu kurdu. Tarım Platformu dışa bağımlılığın sona erdirilmesine vurgu yaptı.

Evrensel Gazetesinde yere alan habere göre,

Tarım, hayvancılık ve gıda alanında faaliyet yürüten sendikalar, meslek odaları ve çeşitli kuruluşlar Tarım Platformu’nu kurdu. Sermaye lehine politikalar sonucunda, pandemi ve kuraklık döneminde tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği uyarısında bulunan 21 örgüt, “Üretemezsek tüketemeyiz” diyerek dışa bağımlılığın ve emek düşmanı politikaların son bulmasını istedi.

Tarım ve gıda sektöründe yaşanan sorunlara karşı meslek odaları, sendikalar, dernekler, kooperatifler Tarım Platformu kurdu. 21 örgütün bir araya geldiği platformun kuruluş açıklamasında konuşan dönem sözcüsü ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez, “1980’li yıllarda ülkemizde de uygulanmaya başlanan ve günümüzde de devam eden neoliberal tarım politikaları sonucu; piyasayı düzenleyen tarımsal KİT’ler özelleştirildi, kamu kurumları işlevsizleştirildi, üretici kooperatifleri güçsüzleştirildi, tarımsal destekler azaltıldı, küçük üreticiler büyük şirketler karşısında korumasız bırakıldı, girdilerde ve ürünlerde dışarıya bağımlılık arttı, alan tümüyle kâr mantığıyla çalışan özel sektörün insafına terk edildi, üreticiler ve tüketiciler sürekli kaybeden taraf oldu” dedi.

ÜRETİCİ ÇEKİLDİ, GIDAYA ULAŞIM ZORLAŞTI

Son yıllarda ise pandemi, kuraklık, ekonomik kriz, döviz kuru baskısı, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin tarımı çok boyutlu bir kriz ortamına sürüklediğini belirten Suiçmez, bu süreçte üretim ekonomisi yerine rant ve faiz ekonomisinde ısrar edilmesinin, girdi ve ürünlerde dışa bağımlılığın kesintisiz sürdürülmesi sonucunda üreticinin alandan çekildiğini ifade etti. Bu nedenle sektör dışı piyasa aktörlerinin sektörü daha fazla etkiler hale geldiğini kaydeden Suiçmez, kronikleşen gıda enflasyonunun tüketicinin yeterli gıdaya ulaşmasını engellediğini söyledi.

Tarımda sermaye lehine yapılan her düzenlemenin yetersiz ve dengesiz beslenmeden yüksek gıda enflasyonuna, çarpık kentleşmeden çevre felaketlerine, toplumsal tahribattan kültürel yozlaşmaya kadar çok çeşitli alanlarda sorunlara neden olduğunu dile getiren Suiçmez, tarım, gıda, hayvancılık, orman ve çevre alanında faaliyet yürüten meslek, emek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri olarak ortak mücadele yürütmek amacıyla bu platformu kurduklarını belirtti.