TTB’den Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Hakkında Şikayet ve Açıklama: Zorla Muayene İşkencedir, Emir Kanunsuzdur!

Türk Tabipleri Birliği ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, hekimlik uygulamaları açısından işkence anlamına gelen zorla muayene emri veren Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut hakkında 10 Nisan 2022 günü Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayette bulundu.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı imzalı emrin hem ulusal ve uluslararası mevzuata hem de tıp etiğine aykırı, kanunsuz emir niteliğinde olduğu vurgulanan şikayet dilekçesinde Anayasa’nın, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, Biyotıp Sözleşmesi’nin, İstanbul Protokolü’nün, Dünya Tabipler Birliği kararlarının ve Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın ilgili maddelerine atıf yapıldı.

Savcıların hem mesleki etik ilkelerine hem de insan haklarına uygun hareket etmelerine ilişkin uluslararası kararların da yer aldığı şikayet dilekçesinde Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut hakkında etkili bir soruşturma yürütülmesi ve cezalandırılması istendi.