Türkiye sağı krizi çözemez

Türkiye sağı Adnan Menderes ile başlayan siyasi tarihi boyunca hiçbir zaman ülkeye huzurlu bir gün yaşatmadı.

Siyasi ve ekonomik krizleri üretip her on yılda bir zaten darbe yapmak için bahane arayan askere ortam hazırladılar. Adnan Menderes’in İnönü, Demirel’in Ecevit ile olan siyasi rekabeti demokratik ülkelerde ki gibi siyasi istikrara değil devamlı siyasi krizlere yol açmıştır.

Zaman ve siyasi figürler değişse de bu siyasi gelenek aynen devam etti. Son yirmi yılda da Erdoğan-CHP kavgası yine ayni siyasi istikrarsızlığı sürdürmektedir.

İslamcı-muhafazakâr milliyetçi yapı üzerine inşa edilmiş Türk/sağ ideolojisi geleneksel popülist siyasi karakteri ile kendine has krize bu kez de Erdoğan ile girdi.

Erdoğan’ın yarattığı kriz salt Türkiye ile sınırlı olmayıp, kendisinin de bizzat sebep olduğu Suriye-Irak-Rusya merkezli, Ortadoğu ile beraber daha da ağır bir de facto söz konusu. Ayrıca AKP’nin Amerika ile Rusya ilişkilerinde ne İsa’ya ne de Musa’ya yaranmaması, krizin uluslararası arenada daha da büyümesine yol açmaktadır.

Durum böyle iken, yaklaşan ‘’kader seçimi ’inde Erdoğan’ın siyasi kredisinin bitmesi ile O’nun karşısında konumlanan muhalefetin sağlıklı bir ittifak ile seçime gidip gidemeyeceği şu günlerde kamuoyunu en çok meşgul eden gündemin başında geliyor.

Yazımızın başında da belirtiğim gibi tarihsel tecrübe ve pratiklerden de anlaşılacağı üzere rasyonel akıl ve bilimden yoksun Türk sağının ülkenin sorunların çözme kapasitesi tükenmiştir.

Saray’ın dar kadrosu ve MHP tarafından abluka altına alınan muhalefetin, Kürtleri de içine alacak yeni bir siyasi genişleme modeli ile seçime gitmesi şarttır.

İYİP’nin geleneksel ve klişe haline gelmiş HDP ve diğer demokratik muhalefet paranoyasının yaratacağı tahribatı şimdiden iyi hesaplanması gerekir.

Kazım Aldoğan
Kazım Aldoğan (Tümü)